This Theme Supports a Custom FrontPage

Aktuální nabídka ekovýchovných programů

Aktuální nabídka ekovýchovných programů

Výukové programy na téma ochrany přírody přímo ve vaší škole, od mateřských, přes základní, střední (včetně Gymnázií a SOU) až po vysoké. Vždy se snažíme o vyvolání diskuse a aktivní zatažení posluchačů do probírané problematiky tak, aby nikdy nebyl výsledkem jen pasivní monolog přednášejícího. Přednášky jsou přizpůsobovány věku a aktuálním znalostem posluchačů. Přednost mají běhemContinue Reading Aktuální nabídka ekovýchovných programů