This Theme Supports a Custom FrontPage

Dvacet let po ničivé povodni na Rychnovsku získala zelenou stavba poldru

Dvacet let po ničivé povodni na Rychnovsku získala zelenou stavba poldru

Podle Hanouska by dalším logickým krokem po vybudování poldru měla být realizace přírodě blízkých opatření v povodí říčky Dědiny. Říčka a vodní ekosystém trpí regulací toku, který se zhusta změnil v betonové koryto. „To, že se navržená opatření nezapracovala do zásad územního rozvoje, považuji za fatální a hloupou chybu. Tato realizace nebude mít tak silný protipovodňovýContinue Reading Dvacet let po ničivé povodni na Rychnovsku získala zelenou stavba poldru